Follow chúng mình trên instagram @loulou_seoul

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website này. Tất cả người dùng khi sử dụng website đều đồng ý với các điều khoản và điều kiện theo luật pháp mà Beauty Lab Cosmetics có thể điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật vào bất cứ lúc nào và người dùng phải tuân thủ theo. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, xin vui lòng không sử dụng website này.

Bản quyền

Tất cả nội dung trong website, bao gồm nhưng không giới hạn về nội dung, hình ảnh, code, âm thanh và video clips, và logos đều thuộc sở hữu của Beauty Lab Cosmetics và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Toàn bộ các quyền.

Thương hiệu

Tên Loulou và logo là thương hiệu của Beauty Lab Cosmetics và không được phép sao chép, nháy hay sử dụng toàn bộ hay 1 phần mà không có sự chấp thuận từ đầu bởi Beauty Lab Cosmetics