Follow chúng mình trên instagram @loulou_seoul

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Tất cả các thông tin của người dùng truy cập vào website loulou.shop sẽ được bảo mật hoàn toàn, trừ trường hợp có yêu cầu cung cấp bởi luật pháp.

Loulou có quyền liên hệ khách hàng và sử dụng các thông tin này cho mục đích quảng bá và phát triển sản phẩm.