LOULOU x SHYN – LOULOU COSMETICS

2020 SHYN COLLECTION

GLOW TINT

Sao cứ phải là một ai đó “đủ-chuẩn”? Sao cứ phải ép mình trong những khuôn khổ sáo mòn do ai đó đặt ra? Hãy cứ là chính mình - một cá thể tự do, độc lập và tỏa sáng.